Medveten Andning

© Copyright 2015 - Yogaplan

Köpingsvägen 40

Västerås

0730-26 00 71

MEDVETEN ANDNING – EFFEKTIVT VID:


Sömnproblem: Förbättrad sömnkvalitet

Stresshantering: För att snabbt komma ned i varv

Hjärtproblem: Stabilisera blodtrycket

Träning: Ökad uthållighet och snabbare återhämtning

Skrivbordsarbete/studier: För bättre koncentration och inlärning

Rädslor: Minskad oro och rädslor och ökad trygghet

Astma och allergi: Frigör trånga luftvägar

Sexlivet: Förbättrat sexliv

Viktnedgång: Ökad energi och förmåga att förbränna fett


MEDVETEN ANDNING


-för dig som är beredd att ta ansvar för din egen hälsa


Alla vet vi att vi andas men få av oss är medvetna om HUR vi andas

och de allra flesta har en andning med stor förbättringspotential. I och med en

medveten andning kan man erhålla stora hälsovinster ganska snabbt.


I Medveten Andning får du konkreta tips och effektiva verktyg för att

förbättra dina andningsvanor. Någon som lyssnar, stöttar, inspirerar

och utmanar dig.

Samtidigt som vi utgår från dina andningsvanor tittar vi också på ett helhetsperspektiv.

Det övergripande syftet är att integrera bra andningsvanor

med dina tankar, känslor samt när du utför olika typer av fysisk aktivitet.


Oavsett vad du vill uppnå är förbättrade andningsvanor ett kraftfullt verktyg

för att ta dig från nuläge till önskat läge, såsom en bättre hälsa,

ökad uthållighet, högre stresströskel etc.

- Enskild konsultation 60 min: 800 kr


- Enskild konsultation 90 min: Pris 1500 kr

(28-dagars träningsprogram, Relaxator och Sleep Tape ingår

till ett värde av 600kr)


- Uppföljning: 60 min: Pris 600 kr. 


- Gruppträning: Ta kontakt för ett bra upplägg och pris.


Varmt välkommen att ta ditt första MEDVETNA steg mot en bättre hälsa!MEDVETEN ANDNING FÖR FÖRETAG
Nu har du som företagare chans att bidra till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro hos dina anställda!

Hur? Enkelt! Genom MEDVETEN ANDNING.Förbättrade andningsvanor har positiv påverkan på många olika

områden i vårt liv, exempelvis:


• Viktminskning

• Astma

• Blodtryck

• Ökade prestationer både i vardagslivet och vid fysisk träning

• Stresshantering

• Ökad energi

• Personlig utveckling

• Förbättrad sömn

• Smärta och värk mm.Idag är det tyvärr alltför vanligt att vi lägger oss till med en felaktig andning som leder till syrebrist i kroppen och som i sin tur skapar olika problem såsom astma, sömnstörningar, värk, stress och oro, hjärtproblem, utbrändhet, långtidssjukskrivningar etc.

På ett enkelt och medvetet sätt finns här möjligheten att ”lära om” och istället etablera en andning som på kort tid bidrar till en förbättrad hälsa.

Jag erbjuder:


• Kurser i grupp. Vi träffas 4 ggr. Varje tillfälle tar ca 1 timme.

• Boka en personlig konsultation där du får guidning och konkreta

råd och tips på hur du kan förbättra din andning. 90 min.

• Presentation/kortare föreläsning som förklarar och inspirerar

principerna för Medveten Andning. Ca 60 min.


För mer information om priser och upplägg, kontakta mig på

0730260071 eller maila till info@yogaplan.se.