Mediyoga

© Copyright 2015 - Yogaplan

Köpingsvägen 40

Västerås

0730-26 00 71


"Your strength is how calmly, quietly and peacefully you face life."


-Yogi Bhajan

Mediyoga"You should sit in meditation for 20 minutes a day, unless you´re too busy; then you should sit for an hour."


-Old Zen saying


De flesta människor är aldrig fullt närvarande i nuet, eftersom de omedvetet tror att nästa stund måste vara viktigare än denna. Men då missar du hela ditt liv, som aldrig inte är nu.


Eckhart Tolle
Den terapeutiska Mediyogan


För att ett genuint läkande ska kunna äga rum behöver hela människan i alla hennes aspekter vara med; kroppen, känslorna, det mentala och det andliga är de delar som utgör oss människor, och de är ofrånkomligt sammanflätade med varandra.

Att dela upp oss människor i olika delar gör oss splittrade, ”ohela”. Det stressar oss och gör oss sjuka, eller ger oss en känsla av brist på tillfredsställelse eller sammanhang.

Här kan vi knyta samman kroppens muskulatur, nervsystem, immunförsvar osv med känslomässig, mental och andlig hälsa. I yogan blir det uppenbart för oss hur alla våra delar intimt hänger samman med varandra


Forskning på MediYoga


MediYoga har sina grunder i den ursprungliga, uråldriga kundaliniyogan. MediYoga är dessutom föremål för modern vetenskaplig forskning. Effekterna av yoga på fysisk, mental och emotionell hälsa har visat sig vara tydliga och signifikanta.

Flera av dessa vetenskapliga studier pågår just nu i Sverige, och detta är bakgrunden till att denna yogaform nu är på väg in i svensk sjukvård, rehabilitering och förebyggande friskvård. Danderyds sjukhus i Stockholm har en egen yogaklinik, där MediYoga används med stor framgång i rehabiliteringen av hjärtpatienter, vilket har väckt stor uppmärksamhet i massmedia, både i Sverige och utomlands. Fler vårdinrättningar följer efter runtom i landet, i nuläget mer än 140 svenska vårdenheter.


Vad händer när jag utövar yogan?


MediYoga har visat sig ge effekt på bl a stress, sömnproblem, högt blodtryck, smärta, oro, ångest och anspänning. Flera studier har också visat effekter på kroniska ryggsmärtor mm. Just nu genomförs studier av yogans effekter vid hjärtflimmer respektive hjärtsvikt, samt inom cancervården. Vidare har yogan använts med framgång vid tillstånd som migrän, neurologiska sjukdomar som stroke, MS och Parkinson, ätstörningar och självskadebeteende, allergier, astma mm. En stel kropp blir också garanterat mjukare med yogans hjälp. Du förbättrar din rörlighet och minskar värkproblematik.

Läs mer om forskning på MediYoga på IMY:s hemsida (MediYogainstitutet).

Många vittnar också om positiva effekter på tanke- och känsloliv. En större stabilitet, balans och harmoni. Mindre benägenhet att vara reaktiv på omgivningen, dvs gå in i irritation och aggressivitet pga andras obalans. En del upptäcker en djupare dimension av hela sin tillvaro.


Religiöst?


Yoga är inte religiöst. Yogan har uråldriga anor, minst 5000 år, och är äldre än alla religioner. Yoga har använts och används inom en del religioner, men är inte en religiös disciplin i sig själv. Yoga är snarare en metod att arbeta med ditt förhållande till dig själv, att lära känna dig själv bättre, och att hitta din egen inre vägledning i livet.


Alla kan!


Som yogaform är MediYoga ganska stillsam, och består av ett antal grundläggande och enkla men mycket kraftfulla tekniker, som oftast utförs sittande. Alla kan lära sig och utöva MediYoga! Den är såpass enkel i sina rörelser att man kan göra dem sittande på en stol. Även den rullstolsburne kan ha mycket stor behållning av denna mjuka yogaform.

Normalt sitter man annars på golvet och gör övningarna, men det krävs inte någon särskild vighet eller andra förutsättningar, utan du utgår från där du själv befinner dig och övningarna anpassas efter din förmåga. Den vältränade utför övningarna på sin nivå och kan få ut mycket goda effekter av det, och den stele och otränade får resultat på sin nivå. Säkert är att du kommer att bli mjukare i kroppen i takt med att du tränar yoga.

Programmen som ingår består av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, djupavslappning och meditation. Det handlar mer om inre fokus än om fysisk prestation.


Hur ofta ska jag träna?


Om du ägnar så litet tid som 15-20 minuter om dagen kan du få stora och djupgående förändringar. Med stress och dåliga levnadsvanor skapar vi obalanser i kroppen som efter en tid kan yttra sig som fysiska åkommor. När vi gör yoga och meditation ökar vi flöden i kroppen och balanserar kropp och sinne, och ger på så sätt systemet en möjlighet att återskapa sin naturliga balans. Yoga hjälper dig att komma djupare in i dig själv och få tillgång till den du innerst inne är.


Meditation


Meditation kan utifrån sett te sig som att ”göra ingenting”. Man sitter stilla med slutna ögon och vänder fokus inåt sig själv. Inom MediYoga/kundaliniyoga använder man dessutom olika tekniker, såsom fingerrörelser (mudras) eller mantran, för att lättare hålla fokus här och nu. Det handlar inte om att fly från världen, utan snarare tvärtom. Genom att bli riktigt stilla kan man varsebli sig själv och världen med vaknare sinnen, med en annan skärpa.

Under en meditation går du ner i varv, lugnar ner ditt nervsystem. Du sänker dina stresshormoner och ökar nyttiga signalsubstanser som t ex serotonin. Hjärtfrekvensen sjunker, liksom blodtrycket. Musklerna blir avslappnade och väl syresatta. Den yogiska andningen gör att du vädrar ut avfallsprodukter från lungorna och blodet. Hjärnan känns klarare – tankarna tystnar och sinnet stillar sig. En stunds meditation kan liknas vid en inre renande dusch!


Mantran


Vi använder också mantran, som är vetenskapliga och avancerade, trots att vissa av dem började utövas redan för flera tusen år sedan. Mantran, liksom alla ljud och tankar, är vibrationer, som påverkar vår kropp och vår hjärna. Ibland negativt, som vid infraljud och alltför starka ljud, som på en rockkonsert. Ibland positivt, som när vi lyssnar till havet, vinden och fågelsången.

Rent tekniskt stimuleras nervsystemet när du sjunger och tungan rör sig emot de 84 meridianpunkterna i gommen. Dessa vibrationer fortleds sedan till hjärnans olika delar och anses kunna påverka såväl hypofys/hypothalamussystemet, som smärtkommunikationen från thalamus till cortex (storhjärnan). Studier har visat att man genom mantrameditation kan öka serotoninhalten i hjärnan, vilket i sin tur kan minska nedstämdhet och kronisk smärta. Även kortisol- och adrenalinproduktionen sägs minska och därigenom minskar även riskerna att drabbas av stressjukdomar.

När du sjunger ett mantra uppehåller du dina tankar kring något positivt eller neutralt om du så vill. De annars så vanliga negativa tankarna trängs undan. Mantra är ett kodat ljud med särskild betydelse, som förmår tränga igenom ditt tankebrus. Det har effekt oavsett om du förstår dess mening eller ej. När du upprepar samma ord/ljud om och om igen får sinnet ingen ny stimulans, och tankeverksamheten lugnar ner sig. Du vilar din hjärna precis som under sömnen och blir klar och fokuserad efteråt.

Mantrasången vänder sig till ditt högre jag. Den går bortom intellektet och skapar på det omedvetna planet en kontakt med ditt undermedvetna. Gamla minnen och känslor kan dyka upp. Ibland känns det jobbigt att de kommer, men efteråt känner du dig ofta lättad. Som en slags rening av ditt undermedvetna.MEDIYOGA MJUK OCH MEDEL


Passen som ingår i MJUK är tänkta att också kunna utföras på stol.

Fortsättningsyogan, dvs MEDEL är också lugn och introspektiv precis som MJUK men med den skillnaden att vissa övningar utförs i stående eller liggande. I alla kurser oavsett svårighetsgrad gäller alltid att man utgår från egen förmåga, dvs du gör bara det du klarar av, vilket är fullt tillräckligt. Har du provat MJUK under en period kan du utan problem göra fortsättningsyogan

som också innehåller lite fler pass.


 


YOGA FÖR KVINNANS HORMONSYSTEM


En form av mediyoga där man med kraftfulla yogiska tekniker riktar in sig på äggstockar, sköldkörtel, hypofys och binjurar för att revitalisera hormonproduktionen. Yogan rekommenderas till alla friska kvinnor och till kvinnor med PMS, PCOS, infertilitet, inkontinens, symptom under klimakteriet och även för de som har obalans i sköldkörteln.

Yogan rekommenderas också till kvinnor som tagit sig igenom klimakteriet för att fortsätta känna sig ung och vital.

Yogan vitaliserar och balanserar hormonsystemet och är dessutom stressreducerande.

Hormonyogan rekommenderas inte till kvinnor med hormonell bröstcancer eller till gravida.


YOGA FÖR FULL ENERGI


Ett lite mer fartfyllt mediyogapass där vi kör igenom hela kroppen och som ökar energin i hela systemet. Eldandning, övningar för rygg, axlar, skuldror, nacke och käkar ingår. Här tränas också koordinationen. Som i alla pass gäller att du alltid utgår från DIN förmåga och jobbar i det tempo som DU klarar av.Läs mer om MediYoga här