För att ett genuint läkande ska kunna äga rum behöver hela människan i alla hennes aspekter vara med; kroppen, känslorna, det mentala och det andliga. Det är dessa delar som utgör oss människor och de är ofrånkomligt sammanflätade med varandra. Att dela upp människan i olika delar gör oss splittrade, ohela och stressade. Det skapar en känsla av brist på tillfredsställelse eller sammanhang. När det här får pågå för länge gör det oss sjuka. I yogan kan vi knyta samman kroppens muskulatur, nervsystem, immunförsvar, körtel- och hormonsystem mm med känslomässig, mental och andlig hälsa. Här blir det uppenbart för oss hur alla våra delar intimt hänger samman med varandra

FORSKNING PÅ MEDIYOGA

MediYoga har sina grunder i den ursprungliga, uråldriga Kundaliniyogan. MediYoga är dessutom föremål för modern vetenskaplig forskning. Effekterna av yoga på fysisk, mental och emotionell hälsa har visat sig vara tydliga och signifikanta. Flera av dessa vetenskapliga studier pågår just nu i Sverige och detta är bakgrunden till att den här yogaform nu är så utbredd inom svensk sjukvård, rehabilitering och förebyggande friskvård. Flera vårdinrättningar följer efter runtom i landet, i nuläget på över 200 svenska vårdenheter.

VAD HÄNDER NÄR JAG UTÖVAR MEDIYOGA?

Nedan följer några exempel på centrala effekter:

Minskad stress är en övergripande faktor som påverkar de flesta sjukdomstillstånd och relaterar till de flesta aspekter av vår hälsa. Yoga och meditation, i synnerhet MediYoga har visat sig vara en utav de mest effektiva verktygen för att hantera och minska stress.
Vanliga effekter som påvisas av minskade stressnivåer i forskning är:

KOGNITIVA SYMPTOM:

Förbättrat minne
Minskad trötthet/utmattning
Förbättrad sömn
Ökad motståndskraft och ökat immunförsvar
Minskad smärtkänslighet
Minskade muskelproblem
Förbättrade symtom från magtarmkanalen
Förbättrad hormonbalans
Sänkt blodtryck
Minskade hudutslag/eksem
Minskad huvudvärk/migrän

PSYKOLOGISKA:

Minskad oro och ångest
Minskad nedstämdhet
Ökad kroppskännedom
Ökad självkännedom
Ökad KASAM – (en känsla av sammanhang)
Ökad empowerment (en känsla av makt över sin egen situation)

ALLA KAN

Som yogaform är MediYoga mjuk och stillsam, och består av ett fåtal grundläggande och enkla men mycket kraftfulla övningar. Alla kan lära sig att utöva MediYoga som är såpass enkel i sina rörelser att man kan göra dem sittande på en stol. Även den rullstolsburne kan ha mycket stor behållning av denna mjuka yogaform.

Normalt sitter man annars på golvet och gör övningarna, men det krävs inte någon särskild vighet eller andra förutsättningar. Här utgår du ifrån där du själv befinner dig och övningarna anpassas efter din förmåga. Den vältränade utför övningarna på sin nivå och kan få ut mycket goda effekter av det, och den stele och otränade får resultat på sin nivå. Säkert är att du kommer att bli mjukare i kroppen i takt med att du tränar yoga.
Ett Mediyogapass består av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, djupavslappning och meditation. Det handlar mer om inre fokus än om fysisk prestation.

MEDITATION

Meditation kan utifrån sett te sig som att ”göra ingenting”. Man sitter stilla med slutna ögon och vänder fokus inåt. Inom MediYoga/Kundaliniyoga använder man dessutom olika tekniker som fingerrörelser (mudras) eller mantran, för att lättare hålla fokus här och nu. Det handlar inte om att fly från världen, utan snarare tvärtom. Genom att bli riktigt stilla kan man varsebli sig själv och världen med vaknare sinnen, med en annan skärpa. Under meditationen går du ner i varv, lugnar ner ditt nervsystem. Du sänker dina stresshormoner och ökar nyttiga signalsubstanser som t ex serotonin. Hjärtfrekvensen sjunker, liksom blodtrycket. Musklerna blir avslappnade och väl syresatta. Den yogiska andningen gör att du vädrar ut avfallsprodukter från lungorna och blodet. Hjärnan känns klarare – tankarna tystnar och sinnet stillar sig. En stunds meditation kan liknas vid en inre renande dusch.

MANTRAN

Vi använder också mantran, som är vetenskapliga och avancerade trots att vissa av dem började utövas redan för flera tusen år sedan. Mantran, liksom alla ljud och tankar, är vibrationer, som påverkar vår kropp och vår hjärna. Ibland negativt, som vid infraljud och alltför starka ljud, som på en rockkonsert. Ibland positivt, som när vi lyssnar till havet, vinden och fågelsången.
Rent tekniskt stimuleras nervsystemet när du sjunger och tungan rör sig emot de 84 meridianpunkterna i gommen. Dessa vibrationer fortleds sedan till hjärnans olika delar och anses kunna påverka såväl hypofys/hypothalamussystemet, som smärtkommunikationen från thalamus till cortex (storhjärnan). Studier har visat att man genom mantrameditation kan öka serotoninhalten i hjärnan, vilket i sin tur kan minska nedstämdhet och kronisk smärta. Även kortisol- och adrenalinproduktionen sägs minska och därigenom minskar även riskerna att drabbas av stressjukdomar.

När du sjunger ett mantra uppehåller du dina tankar kring något positivt eller neutralt om du så vill. De annars så vanliga negativa tankarna trängs undan. Mantra är ett kodat ljud med särskild betydelse, som förmår tränga igenom ditt tankebrus. Det har effekt oavsett om du förstår dess mening eller ej. När du upprepar samma ord/ljud om och om igen får sinnet ingen ny stimulans, och tankeverksamheten lugnar ner sig. Du vilar din hjärna precis som under sömnen och blir klar och fokuserad efteråt. Mantrasången vänder sig till ditt högre jag. Den går bortom intellektet och skapar på det omedvetna planet en kontakt med ditt undermedvetna. Gamla minnen och känslor kan dyka upp. Ibland känns det jobbigt att de kommer, men efteråt känner du dig ofta lättad. Som en slags rening av ditt undermedvetna.